Top
469 696 291
739 233 394

O výtvarném oboru

Žáci ve výtvarné činnosti rozvíjí celou paletu svých dovedností a schopností, jako je tvořivost a fantazie, mnohostranné smyslové vnímání a rozlišování, výrázová spontálnost nebo představivost aj.

Každá taková to dovednost nebo schopnost je součástí obecného celku zkoumat a poznávat svět a sebe sama v něm. Výtvarnou činností chceme žákům přinést motivační podnět k uměleckému i k vědecko - filosofickému vztahu ke světu a k sebe sama v něm.

Výtvarný obor rozdělujeme na dvě oblasti. Na výtvarnou tvorbu a keramiku.

Předmětem výtvarné tvorby jsou:

  • Plošná tvorba
  • Prostorová tvorba
  • Výtvarná kultura

Předmětem keramiky jsou:

  • Keramika
  • Doplňující činnosti
  • Výtvarná kultura

Pro koho je hudební obor určen?

Přihlásit se mohou děti od 5 let do přípravného studia a děti od 7 let do základního studia. Výuka je kolektivní. Žáci mohou vystavovat a účastnit se soutěží.

Přijetí: Talentové zkoušky se konají vždy v květnu, podrobnější informace naleznete v sekci Aktuality.
Školné: 220,- Kč měsíčně, nebo 1100,- Kč za pololetí
Nejen jedna pobočka!

Výtvarné vzdělání poskytujeme dětem na těchto pobočkách:

  • v Třemošnici
  • v Ronově nad Doubravou
  • v Seči

Vyučující

Pirklová Jana, Mgr.
Účitel výtvarného oboru

 

j.pirklova@zushm.cz

Jirků Tamara
Účitel výtvarného oboru

v současné době čerpá rodičovskou dovolenou

t.jirku@zushm.cz